Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: ,,Budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 w miejscowości Huta Poręby”

Rejestr Zmian:

  • 15/11/2017 o 13:16 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 15/11/2017 o 13:16 przez Andrzej Kłak