Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: ,,Rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Nozdrzcu o platformę dla osób niepełnosprawnych”

Rejestr Zmian:

  • 14/11/2017 o 11:18 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 14/11/2017 o 11:18 przez Andrzej Kłak