Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 12/09/2019 o 11:58 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 12/09/2019 o 11:57 przez Andrzej Kłak