Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Nozdrzcu – zadanie V”

Rejestr Zmian:

  • 26/06/2020 o 10:59 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 26/06/2020 o 10:59 przez Andrzej Kłak