Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego w Wesołej – zadanie VII”

Rejestr Zmian: