Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 25/03/2020 o 10:39 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 25/03/2020 o 10:39 przez Andrzej Kłak