Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec na działkach o Nr ewid. 1987, 1988, 1991, 1990/1, 1989/1, 1989/2, 1969, 1973/2, 1973/5 oraz 1972/9”

Rejestr Zmian:

  • 11/07/2019 o 13:15 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 11/07/2019 o 13:14 przez Andrzej Kłak