Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 w miejscowości Izdebki”.

Rejestr Zmian:

  • 06/09/2019 o 11:58 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 06/09/2019 o 11:58 przez Andrzej Kłak