Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2061R IZDEBKI – HŁUDNO W KM 0+850 – 0+890 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 0+845 – 0+895 W M. IZDEBKI”

Rejestr Zmian:

  • 28/08/2019 o 13:45 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 28/08/2019 o 13:44 przez Andrzej Kłak