Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach – zadania 2″

Rejestr Zmian:

  • 31/12/2018 o 13:21 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 31/12/2018 o 13:21 przez Andrzej Kłak