Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: ,,Budowa gazociągu wraz z przyłączeniami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 19/06/2019 o 11:52 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 19/06/2019 o 11:52 przez Andrzej Kłak