Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wara”

Rejestr Zmian: