Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa gazociągu wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych” na działkach Nr 1989/1, 1970/2, 1970/8, 1970/7, 1970/5, 1971/14, 1971/12 oraz 1971/10 położonych w miejscowości Nozdrzec

Rejestr Zmian:

  • 21/10/2019 o 12:55 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 21/10/2019 o 12:55 przez Andrzej Kłak