LogoLogo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec na działkach o Nr ewid. 1987, 1988, 1991, 1990/1, 1989/1, 1989/2, 1969, 1973/2 oraz 1973/5 ” położonych w miejscowości Nozdrzec – Gmina Nozdrzec

04/09/2019

OBWIESZCZENIE

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/09/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/09/2019
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-09-04 15:41:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/09/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/09/2019
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń