Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa dawnej cerkwi greckokatolickiej na kaplicę cmentarną w Warze”

Rejestr Zmian:

  • 24/07/2019 o 07:27 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 24/07/2019 o 07:27 przez Andrzej Kłak