Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W 11+285 – 11+305 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 11+280 – 11+310 W M. NOZDRZEC”

Rejestr Zmian:

  • 15/10/2019 o 13:11 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 15/10/2019 o 13:11 przez Andrzej Kłak