Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara” w km 14+757 – 19+277 w miejscowości Izdebki i Wara wraz z budową chodnika dla pieszych

Rejestr Zmian:

  • 30/07/2019 o 08:41 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 30/07/2019 o 08:41 przez Andrzej Kłak