LogoLogo

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: IKŚR.6733.4.2019 prostujące z urzędu oczywiste błędy pisarskie, które wystąpiły w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec”

12/09/2019

OBWIESZCZENIE

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/09/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/09/2019
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-09-12 14:58:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/09/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/09/2019
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń