Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: IKŚR.6733.4.2019 prostujące z urzędu oczywiste błędy pisarskie, które wystąpiły w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 12/09/2019 o 12:58 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 12/09/2019 o 12:58 przez Andrzej Kłak