Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,SIEDLISKA 15″ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rejestr Zmian:

  • 11/04/2019 o 11:22 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 11/04/2019 o 11:22 przez Andrzej Kłak