Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o wyrażanie opinii dotyczącej zakresu raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 25/06/2020 o 12:59 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 25/06/2020 o 12:59 przez Andrzej Kłak