Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów – Wara w km 14+757 – 19+277″

Rejestr Zmian:

  • 27/11/2017 o 08:49 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 27/11/2017 o 08:49 przez Andrzej Kłak