Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 23/07/2020 o 10:06 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 23/07/2020 o 10:06 przez Andrzej Kłak