LogoLogo

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

29/09/2022

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Nozdrzec

zawiadamia strony postępowania,

że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor KGE Sp. z o.o. Sp. K. Magdalena Golonka ul. Jana Pawła II 27, 00 – 268 Warszawa w imieniu Powiatu Brzozowskiego, ul. Armii Krajowej 1, 36 – 200 Brzozów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: ,,Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061R Brzozów – Hłudno km 64+558 w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec’’. Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-29 08:15:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 29/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 29/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń