LogoLogo

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

26/03/2024

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Nozdrzec

zawiadamia strony postępowania

że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec 36 – 245 Nozdrzec 224    sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’. Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 26/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 26/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 26/03/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-03-26 08:38:42 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 26/03/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 26/03/2024
Data ostatniej aktualizacji 26/03/2024
Liczba wyświetleń