Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: ,,Budowa gazociągu wraz z przyłączeniami gazowymi średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych w miejscowości Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 07/06/2019 o 12:21 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 07/06/2019 o 07:08 przez Andrzej Kłak