LogoLogo

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa sieci elektroenergetycznej w zakresie: 1. Budowa linii kablowej SN 15 kV; 2. Budowa stacji transformatorowej słupowej; 3. Budowa linii kablowych nN w m-ci Nozdrzec na działkach o Nr ewid. 1987, 1988, 1991, 1990/1, 1989/1, 1989/2, 1969, 1973/2 oraz 1973/5” położonych w miejscowości Nozdrzec

20/08/2019

OBWIESZCZENIE

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-08-20 13:38:01 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń