Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego” w miejscowości Nozdrzec

Rejestr Zmian:

  • 04/01/2019 o 10:09 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 04/01/2019 o 10:09 przez Andrzej Kłak