Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Przebudowa dawnej cerkwi greckokatolickiej na kaplicę cmentarną w Warze”

Rejestr Zmian:

  • 16/07/2019 o 09:34 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 16/07/2019 o 09:34 przez Andrzej Kłak