Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2035R Brzozów-Wara z budową chodnika dla pieszych w km 11+537 – 11+565 wraz z przebudową istniejącego przepustu drogowego w km 11+554 w miejscowości Izdebki”

Rejestr Zmian:

  • 03/10/2019 o 13:05 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 03/10/2019 o 13:05 przez Andrzej Kłak