Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W KM 11+285 – 11+305 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 11+280 – 11+310 W M. NOZDRZEC”

Rejestr Zmian:

  • 30/09/2019 o 09:33 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 30/09/2019 o 09:33 przez Andrzej Kłak