Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach – zadanie 2″

Rejestr Zmian:

  • 22/02/2019 o 11:12 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 22/02/2019 o 11:12 przez Andrzej Kłak