LogoLogo

Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2021R BARYCZ – NOZDRZEC W KM 9+205,25 – 9+421,35 WRAZ Z ODBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGI W KM 9+191,80 – 9+439,60 W M. HŁUDNO”

28/12/2020

OBWIESZCZENIE

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 28/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-28 13:12:27 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 28/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 28/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 28/12/2020
Liczba wyświetleń