LogoLogo

Obwieszczenie P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

25/05/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm

zawiadamia się

że w dniu 25.05.2022 r. na żądanie Marleny Pawliczek INCOM ul. Marii Dąbrowskiej 4, 41-100 Siemianowice Śląskie w imieniu P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BRZ7116A” na działce nr ewid.  4397 położonej w miejscowości Wesoła, gmina Nozdrzec.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 21 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 25/05/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 25/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-05-25 10:07:06 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 25/05/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 25/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń