Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nozdrzec, gmina Nozdrzec”

Rejestr Zmian:

  • 24/06/2020 o 09:38 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 24/06/2020 o 09:38 przez Andrzej Kłak