Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,, Budowa sieci kablowych SN 15 kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno”

Rejestr Zmian:

  • 04/10/2019 o 06:06 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 04/10/2019 o 06:06 przez Andrzej Kłak