Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. ,, Budowa sieci kablowych SN 15 kV, słupów SN 15 kV i stacji transformatorowej 15/04 kV w m. Łubno”

Rejestr Zmian: