LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

16/09/2022

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 i 65 a także art. 66 i art. 68  ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zmianami, powoływana dalej jako „Uooś”), a także § 3 ust. 1 pkt. 54  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 5.09.2022 roku zostało wydane postanowienie znak: IKŚR.6220.7.2022 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Huta Poręby o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce 201/2.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nozdrzec pokój Nr 29  w godzinach pracy Urzędu.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 16/09/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 16/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-09-16 10:19:12 Zobacz
Piotr Dyrda 2022-09-16 10:17:41 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 16/09/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 16/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 16/09/2022
Liczba wyświetleń