LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

08/03/2022

Działając na podstawie- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.)- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 08.03.2022 r. na rzecz Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Informację zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu
  2. BIP

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 08/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 08/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-03-08 08:44:03 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 08/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 08/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń