LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

17/03/2022

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

zawiadamia się

że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, na działce o nr ew. 2160/1 położonej w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec”. Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Informację zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu
  2. BIP

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 17/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 17/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-03-17 08:19:34 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 17/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 17/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń