LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

23/10/2023

Na podstawie:

– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

– art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 23.10.2023 r. na rzecz P4 S p. z o.o. ul. Wynalazek 1,  02-677 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą Budowa stacji bazowej BRZ7108B wraz z wewnętrzną linia zasilającą i kanalizacja kablową, na działce nr ewid.9343 w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’.  Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 23/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 23/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 23/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-10-23 09:40:39 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 23/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 23/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 23/10/2023
Liczba wyświetleń