LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika ARPA projekt Pawła Kuźniara ul. 3 maja 55, 36-200 Brzozów

19/04/2024

Na podstawie:

– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

– art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 19.04.2024 r. na rzeczPolskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika ARPA projekt Pawła Kuźniara ul. 3 maja 55, 36-200 Brzozów została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą ,,Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia – spięcia technologicznego w miejscowościach Wesoła i Wyręby’’ na działkach nr ewid. 414 Wesoła oraz 74/2 Wyręby. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 19/04/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2024-04-19 08:11:14 Zobacz
Piotr Dyrda 2024-04-19 08:10:50 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/04/2024
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/04/2024
Data ostatniej aktualizacji 19/04/2024
Liczba wyświetleń