Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia drugiej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

Rejestr Zmian:

  • 04/10/2019 o 10:51 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 04/10/2019 o 10:51 przez Andrzej Kłak