Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I-WESOŁA

Rejestr Zmian:

  • 04/10/2019 o 10:47 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 04/10/2019 o 10:47 przez Andrzej Kłak