LogoLogo

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane – Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach

18/10/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytania oferentów nr 6

Odpowiedź na pytania oferentów nr 5

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP

Odpowiedź na pytania oferentów nr 4

Odpowiedź na pytania oferentów nr 3

Odpowiedź na pytania oferentów nr 2

Dokumentacja techniczna uzupełnienie

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ-1

Odpowiedź na pytania Oferentów

Ogłoszenie o zamówieniu z BZP

Przedmiar robót – Przebudowa sieci wodociągowej w Izdebkach

Przedmiar robót – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Izdebkach

SWZ z załącznikami.zip

Projekt budowlany – Stacja uzdatniania wody

Projekt budowlany – Zagospodarowanie terenu

Projekt budowlany – Przekroczenia dróg

Specyfikacje

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/10/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 10/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-12-10 14:02:35 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-17 14:27:35 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-09 14:32:10 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-09 14:30:48 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-05 13:53:35 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-03 15:52:31 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-11-02 13:19:05 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-10-27 15:13:42 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-10-25 14:58:11 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-10-18 15:03:19 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 18/10/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 18/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 10/12/2021
Liczba wyświetleń