LogoLogo

Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP, zgodnie z § 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego:1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

16/12/2022

(aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nozdrzec – kierunki rozwoju przestrzennego  jest dostępne na stronie https://sip.gison.pl/nozdrzec

ZbiorAPP_MPZP_nozdrzec (plik gml spakowany do zip)

ZbiorAPP_Studium_nozdrzec (plik gml spakowany do zip)

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 16/12/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 16/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 16/12/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-12-16 09:05:25 Zobacz
Piotr Dyrda 2022-12-16 08:46:06 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 16/12/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 16/12/2022
Data ostatniej aktualizacji 16/12/2022
Liczba wyświetleń