Planowana XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

Przewodniczący Rady Gminy w Nozdrzcu

z a w i a d a m i a,

że 30 listopada 2016 r. o godz.10.00 w sali narad urzędu gminy odbędzie się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu posiedzenia rady z 27 października 2016 r.
  3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.
  4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
  1. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2016
  1. Podjęcie uchwał i wniosków.
  2. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – p. nr 18, II piętro oraz do pobrania tutaj

 

Rejestr Zmian:

  • 24/11/2016 o 07:51 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 24/11/2016 o 07:49 przez Agnieszka Baran