POSTANOWIENIE NR 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

Rejestr Zmian:

  • 20/09/2019 o 06:52 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 20/09/2019 o 06:52 przez Agnieszka Baran