Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu Wara leśnictwo Izdebki.

Rejestr Zmian:

  • 14/01/2019 o 13:39 przez Andrzej Kłak (Ostatnia zmiana)
  • 14/01/2019 o 13:39 przez Andrzej Kłak