LogoLogo

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

24/03/2023

ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 63 ust. l, ust.10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze przeprowadzonego w dniu 23.03.2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Panu Aleksandrowi Fil stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Warze na okres 5 lat szkolnych, tj. na okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-24 12:00:49 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-03-24 11:58:28 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń