LogoLogo

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości ogłoszonego na dzień 16 maja 2022 rok

19/04/2022

Wójt Gminy Nozdrzec prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, które opublikowano na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Hłudno:

W treści widnieje:

„Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

działka nr 2944 o pow. 0,5533 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035788/5”

a winno być:

„Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec, pok. nr 3 (sala narad) na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec:

działka nr 2944 o pow. 0,5533 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00065910/9” Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/04/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-04-19 14:55:35 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/04/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/04/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/04/2022
Liczba wyświetleń